Zloději dýmu - Bojuj, nebo zahyneš!

21.04.2019 13:03

Sally Greenová - Zloději dýmu 

Originální název: The Smoke Thives
Rok vydání: 2019 (originál vydán 2018)
Počet stran: 416
Vazba knihy: Vázaná
Nakladatelství: CooBoo 

Rozděl a panuj, nebo ne? 

Kdo vládne světu? Kdo třímá v rukou karty osudu? Je to snad vladař, princezna nebo urozený šlechtic? Dokáže zeměkoulí pohnout třebas i malá holka, kterou její vlastní rodiče přenechali napospas krutému osudu? A co takový zlodějíček, který ač ví, že koná nesprávnou věc, tak si nedokáže pomoci, aby se odvrátil od cesty pokušení a zkázy. Zmůže pozměnit dějiny jeden chrabrý válečník, který nehodlá porušit prastarou přísahu krve, či snad zrádce, kterého ke zradě dovedla právě válka, jež ho připravila o všechno včetně rodné země? Kdo z nich zvítězí, kdo změní chod světa, než se dým navždy rozplyne?

Princezna Katherine neměla nikdy zrovna na růžích ustláno, jenže teď se situace ještě daleko více zhoršila. Její otec, krutý tyran, který se nezastaví před ničím, ji hodlá využit jako živou zbraň. Má sloužit coby obětní beránek, který mu prokličkuje cestu k ještě většímu vlivu a moci. Politická svatba, jež se na první pohled zdá jako záminka k uzavření smíru mezi dvěma znesvářenými sousedy vyústí v kruté krveprolití. Hra o trůny začíná, přežije jen ten nejsilnější!

To on ji naučil, že má být opatrná, všechno dvakrát kontrolovat. Teď dělala první zkoušku. Vzdálila se od jámy na sto kroků mezi stromy a rozběhla se k ní zpátky. Řítila se čím dál rychleji lesem, kde na zemi ležel sněhový poprašek, až doběhla na mýtinu. Tam byl sníh hlubší, ale ona ho předtím udupala na tvrdou krustu. Teď už letěla plnou rychlostí, pumpovala nohama, předkláněla se, bodce bránily tomu, aby uklouzla, ale nezdržovaly ji. Pak přeskočila okraj jámy, dopadla s křupnutím na její ledové dno, koleny vyrovnala náraz, ale hned se zase narovnala, doběhla až na konec pasti a… čekala.

Čekání na tom bylo nejhorší. Právě v těchhle chvílích si člověk nejčastěji nadělal strachy do gatí, když na něj všechny instinkty ječely, že se má chytit provazu, ale on nesměl podlehnout, musel čekat, až démon seskočí dolů. Teprve když padal, když se dotkl dna jámy, vřískal a řval a klouzal se po ledu vpřed, mohl člověk popadnout lano a uvolnit kladku.

Tash zatáhla za provaz, pověsila se na něj celou svou vahou, pravou botou přišlápla nejnižší, nejpevnější uzel. Dřevěný mechanismus povolil a Tash vylétla vzhůru, přirozeně a lenivě, jako by si jen zívla, tak vyvážená, že se konečky prstů skoro ani nedotýkala provazu. Na vrcholu oblouku se zastavila a zůstala na okamžik viset ve vzduchu, naprosto svobodná. Pak lano pustila, předklonila se a natáhla se k nejbližší ­jedli, paže rozevřené k objetí jejích větví. Chvíli zůstala viset na stromě, než nonšalantně sklouzla po kmeni dolů. Obličej jí poškrábala jedlová šiška a dole skončila téměř po kolena v hromadě sněhu, kterou si tam nachystala.

Vrátila se nastavit past znovu. Jámu obklopovala hlína a stopy. Musí si očistit podrážky, aby bodce nebyly obalené špínou,

„Krvácíš.“

Tash si sáhla na tvář a podívala se na krev na konečcích prstů. Když démoni ucítili krev, rozběsnilo je to ještě víc. Olízla si prsty a prohodila: „Tak jdeme na to.“

Epický začátek nové, intrikami nadupané fantasy série!

Sally Green není na českém rybníčku žádným nováčkem. S její tvorbou byli již mnozí čeští příznivci detailně obeznámeni hlavně díky trilogii „Half bad“, na níž se názory značně různí. Nyní na český trh přichází další kniha. Kniha, která již při svém vydání v zahraničí upoutala značnou pozornost a stala se hitem. V naší sociální sféře už ji četl nejeden knižní nadšenec, ale i po tolika recenzích a proplouvání českou blogosférou nezazněl jediný negativní názor!

Již prvotní anotace má tu snahu nalákat na velkolepý příběh se čtyřmi různými hrdiny, jejichž cesty osudu se nakonec zkříží v jednom nejméně vhodném okamžiku. Jistě v prvopočátku se tento scénář jeví jako poněkud ošoupaná předloha, která by možná dříve někoho srazila do kolen, ale v dnešní době sotva dosahuje průměru. Nenechte se však zmást, žádná nudná šeď klasického tříhvězdičkového díla se nekoná, autorka totiž svůj příběh od začátku až do konce naprosto bravurně rozehrává a v rukávu si schovává nejedno eso. Je tak potřeba zaměřovat se především na drobné a snadno přehlédnutelné detaily, protože právě ty řídí celou dějovou linii.

Lady Anne Norwendová měla na sobě šaty z modrého hedvábí se stříbrnou krajkou. Její šperky se třpytily ve slunečním světle a plavé vlasy, vyčesané vysoko na temeni, se leskly jako zlato. Lady Anne za běžných okolností považovali za krasavici, ale dnešek měl k běžným dnům daleko. Teď byla bolestně vyhublá, bledá, za chůze ji podpírali dva strážní. Nejvíc ale přitahovala pozornost její ústa: z horního rtu ke spodnímu je křižovala černá klikatá čára silné niti, bradu a krk pokrývala zaschlá krev. Jazyk už jí vyřízli. Catherine se zatoužila podívat na Ambrose, ale neodvažovala se k němu otočit, navíc by pohled na něj nesnesla. Co mu asi běží hlavou, když vidí svou sestru takhle? Snažila se dívat na lady Anne. Zjistila, že nejsnesitelnější to je, když se soustředí na strážného, který odsouzenou podpíral. Na to, jak tlusté má prsty, jak silně ji svírá.

Králův mluvčí předstoupil, aby oslovil dav. Vyžádal si ticho. Když se šum hlasů utišil, začal předčítat ze svitku a vypočítávat zločiny lady Anne. „Svedla ženatého muže“, to byla narážka na její vztah se sirem Oswaldem Pencem. „Odmítla se dostavit na žádost krále“ znamenalo, že se sirem Oswaldem uprchla, když je chtěl zatknout Noyes a jeho poskoci. „Vražda králových mužů“, to se rovněž týkalo inkvizice. Při pohle­du na to, jak lady Anne vypadala teď, se tomu dalo jen těžko uvěřit, ale v boji, po němž zůstali na zemi tři mrtví včetně sira Oswalda, sama probodla jednoho králova vojáka. „Vražda“ byla hlavním důvodem její popravy. Zabití královského vojáka se v očích zákona rovnalo zabití samotného panovníka, byl to ten nejtěžší zločin, a tak mluvčí zakončil svůj projev vzletným prohlášením: „… čímž zradila Brigantsko i našeho milovaného krále.“

Dav začal šílet.

„Zrádkyně, vražedkyně a děvka pozbývá všeho pozemského majetku, který tímto propadá králi.“

Jeden z černě oděných mužů přistoupil k lady Anne a začal jí sundávat šperky, jeden po druhém. Pokaždé, když jí něco vzal – brož, prsten, náramek –, ozval se jásot shromážděných přihlížejících. Každý z nich uložil do truhličky, kterou držel další z mužů. Když lady Anne přišla o všechny šperky, muž vzal nůž a rozřízl jí na zádech šaty. Diváci zavyli nadšením, když inkvizitor strhl mladé ženě hedvábnou látku z ramen tak prudce, až málem upadla. Strážný ji ale zachytil a přidržel ji ve vzpřímeném postoji. Dav zase zavyl jako smečka zuřivých psů a začal skandovat: „Do naha! Do naha!“

Že by populární sága "Her o trůny" dostala nový převlek i námět?

Nelze nevyzdvihnout ani dobře propracované prostředí, i postavy, kterých je sice v knize opravdu hojně, ale na kvalitě jim to rozhodně neubírá. Každý protagonista je totiž svým způsobem osobitý, každý má nějaké tajemství, které se snaží skrývat, své toužebné sny a také cíl, ke kterému se snaží směřovat. Jenže rozhodnutí jednoho chamtivého krále navždy zhatí plány všem.

Jistě, kniha se na první pohled jeví jako jedno velké klišé. Domluvený sňatek, trocha složitého politikaření, i zakázaná láska, která se vyvrbí v milostný trojúhelník. Klasické předpoklady Young Adult tvorby, avšak přeci jiné. Spisovatelka totiž na známé obraty nahlíží zcela z jiného úhlu pohledu, a navíc do profláklé rovnice vnáší novou proměnou v podobě dýmu démonů. Neškodná droga, může napáchat víc zla, než se na první pohled zdá! Za mě zatím jedna z nejlepších knih roku 2019 a to jak svým obsahem, tak i grafickou stránkou! Nemohu jinak, než jí udělit plný počet 5. z 5. hvězdiček a vřele doporučit vaší pozornosti! Touto recenzí bych velmi ráda poděkovala e-shopu PalmKnihy za poskytnutí recenzní e-knihy, TAM si můžete také přečíst i samotnou ukázku z knihy!

Právo přechodu je moderní forma souboje, která získala oblibu zejména po vypuknutí války s Calidorem a používá se jako důkaz mužovy cti. Rytíř nebo rytíři se zmocní nějakého přístupového místa, například mostu, a vyzvou jiné muže, kteří se jim postavením vyrovnají, aby jím zkusili projít. Pokud je výzva přijata, následuje klání nebo souboj, přičemž průchod je dovolen jen tomu silnějšímu, ačkoli oba si zachovají svou čest. Pokud je výzva odmítnuta, vyzvaný musí odevzdat svoje ostruhy a vzdát se své cti, aby mohl projít. Souboje při Právu přechodu obvykle končí první prolitou krví, ale občas také vážným zraněním nebo smrtí.

Rytířství v moderních časech, Crispin Hayrood

Catherine od včerejší popravy lady Anne Ambrose neviděla. Strach o něj jí celou noc bránil usnout. Jen se na sebe dívali, ale věděla, že to Borisovi i Noyesovi postačí, aby proti ní zasáhli, anebo pravděpodobněji proti Ambrosovi. Její obavy se mísily s doznívajícím šokem z popravy. Catherine na ni toužila zapomenout, jenže to nešlo. Vybavovala si také ­znaky, které lady Anne udělala, a čím víc na ně myslela, tím si byla jistější, že se nezmýlila. Lady Anne se s ní v posledních vteřinách svého života snažila komunikovat. Polibek pravou rukou a pěst levičky, pak chlapec a něco, co se Catherine nepodařilo zahlédnout, doprovázené pohledem na jejího otce. Znamenalo to, že se všechno nějak týkalo krále?

Když se Catherine převlékala, zeptala se komorné Sarah, jestli neví, co znamená znak pro polibek a pěst. Sarah, nejlogičtější a nejpraktičtější z komorných, odpověděla: „Když se jiné znamení spojí s polibkem, znamená to změnu významu druhého posunku, i když s pěstí se polibek většinou nepojí. Jestli ale měla zlomené ruce, možná to nedokázala udělat pořádně.“

„Ale i tak – mohlo to znamenat buď dech, nebo vzduch.“

„Možná to měly být dva různé vzkazy,“ navrhla Sarah.

Zpět

Vaše komentáře k recenzím

Datum 30.04.2019

Vložil Maddie

Titulek walletofinfinity.blogspot.com

Odpovědět

Ještě, že je to první díl, to mám šanci dohnat :D

Datum 01.05.2019

Vložil Nasťa

Titulek Re: walletofinfinity.blogspot.com

Odpovědět

Je to první díl z plánované trilogie, ale rozhodně stojí za to! :)

Datum 29.04.2019

Vložil Enthu

Titulek https://enthusiasm-for-books.blogspot.com/

Odpovědět

To zní fakt dobře. Mám chuť se do ní pustit, ale jelikož se jedná o sérii, tak se mi moc do ní nechce, protože už jich mám nově vycházejících dost rozečtených. :) Takže si spíše počkám, až bude kompletní.

Datum 01.05.2019

Vložil Nasťa

Titulek Re: https://enthusiasm-for-books.blogspot.com/

Odpovědět

Být tebou, tak to moc neodkládám, sice je to série, ale i první díl jako takový funguje samostatně velice obstojně, navíc grafické zpracování knihy je téměř tak dokonalé, jako její příběh! :)

Datum 28.04.2019

Vložil Aires

Titulek https://airesbooks.blogspot.com

Odpovědět

Tak na tuhle knihu se neskutečně moc těším. Mám ráda GoT, fantasy a tohle vypadá jako přesně to pravé pro mě :) Moc pěkná recenze :)

Datum 01.05.2019

Vložil Nasťa

Titulek Re: https://airesbooks.blogspot.com

Odpovědět

Jestli máš ráda GoT, tak tahle série je přesně pro tebe! Jsou tu intriky, politikaření, ale i romantická linka! :)

Datum 27.04.2019

Vložil https://www.maya-and-books.cz

Titulek Maya

Odpovědět

To zní skvěle! A neboj! Konečně ji budu mít taky! Tak se do ní v létě hned pustím

Datum 01.05.2019

Vložil Nasťa

Titulek Re: Maya

Odpovědět

Na léto je přímo ideální! Jsem zvědavá, co ty na ni! :)